Monitor Polski

M.P.1954.A-49.678

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 maja 1954 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU SZKOLENIA ZAWODOWEGO
z dnia 13 maja 1954 r.
w sprawie ustalenia dodatkowego wykazu średnich szkół zawodowych, których absolwenci podlegają w 1954 r. przepisom ustawy o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych (Dz. U. Nr 10, poz. 106) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się dodatkowy wykaz średnich szkół zawodowych Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego, których absolwenci podlegają w 1954 r. przepisom ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych (Dz. U. Nr 10, poz. 106). Wykaz ten stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

DODATKOWY WYKAZ ŚREDNICH SZKÓŁ ZAWODOWYCH CENTRALNEGO URZĘDU SZKOLENIA ZAWODOWEGO, KTÓRYCH ABSOLWENCI PODLEGAJĄ W 1954 R. PRZEPISOM USTAWY Z DNIA 7 MARCA 1950 R. O PLANOWYM ZATRUDNIANIU ABSOLWENTÓW ŚREDNICH SZKÓŁ ZAWODOWYCH ORAZ SZKÓŁ WYŻSZYCH

Dyrekcja Okręgowa Szkolenia Zawodowego w Krakowie.

1. Technikum Finansowe w Suchej, ul. Mickiewicza.

Dyrekcja Okręgowa Szkolenia Zawodowego w Poznaniu.

2. Technikum Handlowe w Kole, ul Sienkiewicza 1.

Dyrekcja Okręgowa Szkolenia Zawodowego w Stalinogrodzie.

3. Technikum Pocztowe w Rybniku, ul. Kościuszki 23.

Dyrekcja Okręgowa Szkolenia Zawodowego w Warszawie.

4. Technikum Zawodowe (wydział gastronomiczny) w Grodzisku Mazowieckim, ul. Szopena 1.

5. Technikum Finansowe w Sochaczewie, ul. Towarowa 20.