Ustalenie dalszej listy przedsiębiorstw bankowych, uprawnionych do handlu zagranicznemi środkami płatniczemi.

Monitor Polski

M.P.1936.132.242

Akt utracił moc
Wersja od: 8 czerwca 1936 r.