Monitor Polski

M.P.1946.21.36

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1946 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 30 stycznia 1946 r.
ustalające dalszą listę przedsiębiorstw bankowych, uprawnionych do handlu zagranicznymi środkami płatniczymi.

Na podstawie art. 5 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 kwietnia 1936 r. w sprawie obrotu pieniężnego z zagranicą oraz obrotu zagranicznymi i krajowymi środkami płatniczymi (Dz. U. R. P. z r. 1938, Nr 86, poz. 584), zmienionego dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 września roku 1939 (Dz. U. R. P. Nr 87, poz. 549), odwołuję uprawnienia agenta dewizowego udzielone Państwowemu Bankowi Rolnemu dekretem moim z dnia 10 sierpnia 1945 r. i równocześnie ogłaszam, że
PAŃSTWOWEMU BANKOWI ROLNEMU

nadane zostały uprawnienia banku dewizowego w zakresie ustalonym w § 1 ust. (2) i (6) oraz w § 8 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 24 lipca 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr 57, poz. 419), zmienionego rozporządzeniem Ministra Skarbu z dnia 20 stycznia 1939 r. (Dz. U. R. P. Nr 7, poz. 40).