Ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 10 000 złotych.

Monitor Polski

M.P.1987.15.137

Akt utracił moc
Wersja od: 28 maja 1987 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 7 maja 1987 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 10.000 złotych.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o statucie Narodowego Banku Polskiego (Dz. U. Nr 7, poz. 57, z 1985 r. Nr 32, poz. 141 i Nr 36, poz. 170 oraz z 1986 r. Nr 39, poz. 192) zarządza się, co następuje:
Ustala się wzór, próbę i wagę monety nominalnej wartości 10.000 złotych, określone w załączniku do zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR, PRÓBA I WAGA MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁOTYCH

WartośćCechy graficzneBrzeg (otok)Waga w gramachŚrednica w mmPróba
strona głównastrona odwrotna
10.000 złotychwizerunek orła ustalony dla godła PRL, po bokach orła oznaczenie roku 1987, pod orłem napis ZŁ 10.000 ZŁ, w otoku napis POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWApółpostać Papieża Jana Pawła II w mitrze z pastorałem w lewej ręce, półkolem po lewej stronie napis JAN PAWEŁ IIgładki19,335,0srebro 750/1.000 Ag