§ 7. - Ustalanie szkód w pojazdach samochodowych osób fizycznych i jednostek gospodarki nie uspołecznionej, objętych obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym.

Monitor Polski

M.P.1983.44.258

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1983 r.
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1984 r.