Monitor Polski

M.P.1965.11.40

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1965 r.
§  2. Za jednostkę usług lub wyrobów (§ 1 ust. 2 pkt 1) przyjmuje się:
1) w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji oraz rozdzielniach wody - 1 m3 sprzedanej wody,
2) w gazowniach miejskich i rozdzielniach gazu - 1 m3 sprzedanego gazu.