Monitor Polski

M.P.1965.11.40

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1965 r.
§  16. Jeżeli przedsiębiorstwo wykona dodatkowe wozokilometry (§ 14) w jednych trakcjach i jednocześnie nie wykona planu wozokilometrów w innych trakcjach (§ 15), wówczas ustala się:
1) dodatkową dopłatę za dodatkowe wozokilometry w trybie § 14,
2) kwotę z tytułu niewykonania planu wozokilometrów (§ 15),
3) różnicę między dodatkową dopłatą a kwotą z tytułu niewykonania planu wozokilometrów; różnica ta stanowi bądź zmniejszoną dodatkową dopłatę budżetową, bądź - gdy kwota za niewykonanie wozokilometrów jest większa od dodatkowej dopłaty - sumę, o którą należy zmniejszyć planowaną dopłatę budżetową.