§ 8. - Ustalanie dopłat budżetowych dla przedsiębiorstw gospodarki komunalnej.

Monitor Polski

M.P.1965.11.40

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1965 r.
§  8.
1.
Rozkład jazdy dla każdej linii powinien zawierać:
1)
ilość planowanych do ruchu pociągów z podziałem na całodzienne i nocne oraz dodatkowe z uwzględnieniem wozów silnikowych i doczepnych,
2)
ilość zaplanowanych kursów dla każdej linii,
3)
czas pozostawania w ruchu pociągu (od wyjazdu z zajezdni do powrotu do zajezdni),
4)
długość trasy oraz długość dojazdu na trasę i zjazdu z trasy,
5)
ilość godzin wozu w ruchu ("wozogodzin"),
6)
ilość wozokilometrów.
2.
Rozkład jazdy dla godzin szczytów opracowuje się z uwzględnieniem wskaźnika wykorzystania taboru, który nie może być przyjęty do planu od 1965 r. poniżej wskaźnika normatywnego, ustalonego przez Ministra Gospodarki Komunalnej.
3.
Zasady rozkładu jazdy ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości ustalonych przez przedsiębiorstwo godzin szczytów oraz plan usług taksówkowych zatwierdza prezydium właściwej rady narodowej.