§ 6. - Ustalanie dopłat budżetowych dla przedsiębiorstw gospodarki komunalnej.

Monitor Polski

M.P.1965.11.40

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1965 r.
§  6.
1.
Wozokilometry należy wykazywać w rozkładach jazdy, opracowanych dla poszczególnych trakcji, z wyjątkiem trakcji taksówkowych, na podstawie ilościowego stanu taboru i występującego aktualnie zapotrzebowania na usługi przewozowe na poszczególnych trasach ("potok pasażerski"), wynikającego z przeprowadzonych badań i obserwacji.
2.
Planowanie usług przewozowych w trakcjach taksówkowych ustala się w wozokilometrach na podstawie stanu taboru i zapotrzebowania na usługi przewozowe. Plan usług taksówkowych powinien obejmować ilość wozokilometrów płatnych i bezpłatnych.