§ 1. - Ustalanie dopłat budżetowych dla przedsiębiorstw gospodarki komunalnej.

Monitor Polski

M.P.1965.11.40

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1965 r.
§  1.
1.
Wysokość dopłaty budżetowej, o której mowa w § 10 ust. 1 uchwały, dla przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej ustala rada narodowa, biorąc za podstawę wszystkie formy jego działalności podstawowej łącznie.
2.
Wysokość dopłaty budżetowej powinna być ustalona:
1)
w jednobranżowych przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, rozdzielniach wody, gazowniach miejskich oraz rozdzielniach gazu - w stosunku do jednostki usług lub wyrobów,
2)
w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej nie wymienionych w pkt 1 i 3 - proporcjonalnie do wartości sprzedaży działalności podstawowej,
3)
w jednobranżowych przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej - w stosunku do przebiegu wozu na jeden kilometr (wozokilometr).