§ 16. - Ustalanie dopłat budżetowych dla przedsiębiorstw gospodarki komunalnej. - M.P.1965.11.40 - OpenLEX

§ 16. - Ustalanie dopłat budżetowych dla przedsiębiorstw gospodarki komunalnej.

Monitor Polski

M.P.1965.11.40

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1965 r.
§  16.
Jeżeli przedsiębiorstwo wykona dodatkowe wozokilometry (§ 14) w jednych trakcjach i jednocześnie nie wykona planu wozokilometrów w innych trakcjach (§ 15), wówczas ustala się:
1)
dodatkową dopłatę za dodatkowe wozokilometry w trybie § 14,
2)
kwotę z tytułu niewykonania planu wozokilometrów (§ 15),
3)
różnicę między dodatkową dopłatą a kwotą z tytułu niewykonania planu wozokilometrów; różnica ta stanowi bądź zmniejszoną dodatkową dopłatę budżetową, bądź - gdy kwota za niewykonanie wozokilometrów jest większa od dodatkowej dopłaty - sumę, o którą należy zmniejszyć planowaną dopłatę budżetową.