§ 13. - Ustalanie dopłat budżetowych dla przedsiębiorstw gospodarki komunalnej. - M.P.1965.11.40 - OpenLEX

§ 13. - Ustalanie dopłat budżetowych dla przedsiębiorstw gospodarki komunalnej.

Monitor Polski

M.P.1965.11.40

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1965 r.
§  13.
1.
Dla ustalenia dodatkowej dopłaty budżetowej za ponadplanowe wozokilometry bądź zmniejszenia planowanej dopłaty budżetowej za niewykonanie planu wozokilometrów w przedsiębiorstwach korzystających z dopłaty budżetowej, jak również ustalenia zysku nieprawidłowego z tego tytułu w przedsiębiorstwach planowo rentownych, jednostka nadrzędna ustala dla każdej trakcji w przedsiębiorstwie planowany koszt zmienny na 1 wozokilometr, obejmujący:
1)
płace służby ruchu wraz z narzutami,
2)
energię trakcyjną w trakcji tramwajowej i trolejbusowej,
3)
paliwo w trakcji autobusowej, taksówkowej i mikrobusowej,
4)
ogumienie w trakcji autobusowej, trolejbusowej, taksówkowej i mikrobusowej,
5)
amortyzację w trakcji autobusowej, taksówkowej i mikrobusowej,
6)
przeglądy i remonty bieżące.
2.
Dopłaty dodatkowe nie mogą występować w trakcjach taksówkowych.