Urlopy pracownicze na kształcenie się słuchaczy trzyletniego Zaocznego Studium Pożarniczego.

Monitor Polski

M.P.1964.10.43

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 lutego 1964 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 1 lutego 1964 r.
w sprawie urlopów pracowniczych na kształcenie się słuchaczy trzyletniego Zaocznego Studium Pożarniczego.

Przepisy zarządzenia nr 85 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 maja 1951 r. w sprawie urlopów pracowniczych na kształcenie się korespondencyjne i zaoczne (Monitor Polski Nr A-50, poz. 667), dotyczące studentów wydziałów (studiów) zaocznych szkół wyższych, stosuje się odpowiednio do pracowników urzędów i instytucji państwowych oraz przedsiębiorstw i instytucji gospodarki uspołecznionej - słuchaczy trzyletniego Zaocznego Studium Pożarniczego przy Szkole Oficerów Pożarnictwa w Warszawie.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.