§ 4. - Upoważnienie niektórych przedsiębiorstw gospodarki komunalnej do legalizacji drogomierzy i szybkościomierzy pojazdów.

Monitor Polski

M.P.1968.10.68

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 stycznia 1980 r.
§  4.
Czynności legalizacyjne wynikające z niniejszego zarządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez pracowników posiadających świadectwo zdania egzaminu w zakresie legalizacji narzędzi pomiarowych, wymienionych w § 1, wydane przez Centralny Urząd Jakości i Miar.