§ 3. - Upoważnienie niektórych przedsiębiorstw gospodarki komunalnej do legalizacji drogomierzy i szybkościomierzy pojazdów.

Monitor Polski

M.P.1968.10.68

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 stycznia 1980 r.
§  3.
Przedsiębiorstwa dokonywać będą legalizacji narzędzi pomiarowych w zakresie wynikającym z upoważnienia, w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o miarach i narzędziach pomiarowych (Dz. U. Nr 23, poz. 148) i wydanymi na jej podstawie przepisami.