§ 2. - Upoważnienie niektórych przedsiębiorstw gospodarki komunalnej do legalizacji drogomierzy i szybkościomierzy pojazdów.

Monitor Polski

M.P.1968.10.68

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 stycznia 1980 r.
§  2.
1.
Przedsiębiorstwa upoważnione są do legalizacji:
1)
drogomierzy oraz użytkowych wskazujących i rejestrujących szybkościomierzy pojazdów, stosowanych w pojazdach należących do tych przedsiębiorstw;
2)
drogomierzy oraz użytkowych wskazujących i rejestrujących szybkościomierzy pojazdów, stosowanych przez inne jednostki organizacyjne i osoby.
2.
Zakres właściwości miejscowej przedsiębiorstw w sprawach legalizacji drogomierzy i szybkościomierzy pojazdów określa załącznik do zarządzenia, wymieniony w § 1.