§ 5. - Upoważnienie Narodowego Banku Polskiego do wprowadzenia przez powszechne kasy oszczędności terminowych wkładów... - M.P.1975.16.98 - OpenLEX

§ 5. - Upoważnienie Narodowego Banku Polskiego do wprowadzenia przez powszechne kasy oszczędności terminowych wkładów oszczędnościowych z dyskontem.

Monitor Polski

M.P.1975.16.98

Akt utracił moc
Wersja od: 5 kwietnia 1978 r.
§  5.
Wkład, na który wydany został dowód oszczędnościowy, nie zrealizowany z upływem 5 lat od daty wydania dowodu, nie podlega dalszemu oprocentowaniu.