§ 3. - Upoważnienie Komitetu do Spraw Europejskich do rozpatrywania, rozstrzygania i uzgadniania spraw związanych z wyrażaniem zgody na przystąpienie do programów realizowanych w ramach celu "Europejska współpraca terytorialna" na lata 2021-2027.

Monitor Polski

M.P.2021.285

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 marca 2021 r.
§  3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.