Monitor Polski

M.P.1953.A-107.1440

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 grudnia 1953 r.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do dnia 31 grudnia 1954 r.