Monitor Polski

M.P.2019.887

| Akt nienormatywny
Wersja od: 27 września 2019 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 września 2019 r.
w sprawie upamiętnienia księdza Władysława Gurgacza w 70. rocznicę śmierci

Ksiądz Władysław Gurgacz, ps. Ojciec, Sem, urodził się 2 kwietnia 1914 roku w Jabłonicy Polskiej. Kształcił się w gimnazjum w Krośnie i Korczynie, po czym wstąpił do Towarzystwa Jezusowego w Starej Wsi. W 1942 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Od 1945 roku był kapelanem szpitalnym w Gorlicach, a następnie - u sióstr służebniczek w Krynicy.

W tym czasie zasłynął ze wspierania żołnierzy powstania antysowieckiego i opieki duszpasterskiej nad nimi oraz z odważnych antykomunistycznych kazań i nauk rekolekcyjnych. Był bezkompromisowy w sprawach wiary oraz mocno piętnował reżim komunistyczny. W 1947 roku związał się z oddziałem Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej, a następnie został jego kapelanem w poczuciu obowiązku otoczenia żołnierzy opieką duchową. Dbał o to, by działacze podziemia niepodległościowego unikali sytuacji, w których musieliby używać broni. Oddział, którego bazą była Hala Łabowska na Sądecczyźnie, przetrwał do połowy 1949 roku, zachowując sympatię i wsparcie okolicznych mieszkańców.

Ksiądz Gurgacz został ujęty przez komunistów w Krakowie w lipcu 1949 roku po nieudanej akcji rekwizycyjnej oddziału przeprowadzonej w banku państwowym. Kapłan w niej nie uczestniczył, chciał jednak podzielić 10s tych, nad którymi sprawował opiekę duchową. W czasie przesłuchań ksiądz Gurgacz przeciwstawiał się zarzutom stawianym Jemu i Jego kolegom z konspiracji. Nie zdołano wymusić na Nim zeznań obciążających członków organizacji. W ostatnim słowie stwierdził "Obecny rząd nie jest rządem polskim, tylko to są uzurpatorzy nasłani przez Kreml". Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie skazał księdza Władysława Gurgacza oraz żołnierzy oddziału Stefana Balickiego, ps. Bylina, i Stanisława Szajnę, ps. Orzeł, na karę śmierci. Zostali Oni zamordowani 14 września 1949 roku w więzieniu na Montelupich w Krakowie. Ich ciała złożono na cmentarzu Rakowickim.

W 70. rocznicę śmierci księdza Władysława Gurgacza Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając Jego zasługi dla Narodu Polskiego i wkład w krzewienie patriotyzmu, oddaje hołd temu wielkiemu człowiekowi oraz składa cześć Jego pamięci.