Monitor Polski

M.P.2018.1175

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie upamiętnienia Isaaca Bashevisa Singera w 40. rocznicę otrzymania Nagrody Nobla

40 lat temu, w 1978 r. literacką Nagrodę Nobla otrzymał Isaac Bashevis Singer, urodzony na ziemiach polskich wielki pisarz i publicysta, którego twórczość - w języku jidysz - stanowi integralną część naszego dziedzictwa kulturowego. W uzasadnieniu Akademia Szwedzka stwierdziła, że nagradza Singera za "pełną uczucia sztukę prozatorską, która wyrastając z polsko-żydowskich tradycji kulturowych porusza jednocześnie odwieczne problemy".

Isaac Bashevis Singer zajmuje wyjątkowe miejsce w historii Polski jako pisarz, który w swojej twórczości utrwalił i upamiętnił obrazy nieistniejącej już dziś na terenie naszego kraju tradycyjnej społeczności żydowskiej. Ten urodzony w Leoncinie na Mazowszu, a zamieszkały później w Warszawie i Biłgoraju twórca przedstawił w swoich dziełach barwny i bogaty świat Żydów mieszkających od wieków na terenach wschodniej Polski. Po emigracji do Stanów Zjednoczonych w 1935 r. kontynuował działalność pisarską i dziennikarską, za którą otrzymał wiele nagród literackich. Isaac Bashevis Singer znany był także jako obrońca zwierząt.

Doceniając wielki wkład Isaaca Bashevisa Singera na rzecz polskiej i światowej kultury, jego wrażliwość i oryginalność myśli, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje dziś uchwałę w sprawie upamiętnienia wybitnego twórcy, wyrażając najwyższe uznanie dla jego dzieła oraz oddaje cześć jego pamięci.