Monitor Polski

M.P.2015.191

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 lutego 2015 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 lutego 2015 r.
w sprawie upamiętnienia 95. rocznicy zaślubin Polski z morzem

Dnia 10 lutego 1920 r. gen. broni Józef Haller, dowódca Frontu Pomorskiego z woli i rozkazu Józefa Piłsudskiego, ówczesnego naczelnika państwa polskiego, dokonał w Pucku symbolicznego aktu powrotu Polski nad Bałtyk poprzez wrzucenie w wody Zatoki Puckiej platynowego pierścienia przekazanego przez gdańską Polonię.

Odzyskanie Wybrzeża przez Polskę dało początek społecznemu zrywowi, którego następstwem były: budowa portu morskiego w Gdyni, utworzenie administracji rybackiej oraz floty handlowej i rybackiej, a także odbudowanie szeroko rozumianej gospodarki morskiej. Istotną rolę w tym procesie odegrała Liga Morska i Rzeczna.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, upamiętniając 95. rocznicę zaślubin Polski z morzem, składa wszystkim ludziom morza wyrazy uznania za codzienny trud włożony w budowanie pozycji Polski jako kraju położonego nad morzem.