Monitor Polski

M.P.2019.786

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 września 2019 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 31 sierpnia 2019 r.
w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

I września 1939 roku o godz. 4.40 Niemcy zaatakowały Wieluń - miasto na zachodniej granicy przedwojennej Polski. Kilka minut później niemiecki pancernik "Schleswig-Holstein" ostrzelał polską placówkę wojskową w Gdańsku na Westerplatte. Wydarzenia te rozpoczęły atak nazistowskich Niemiec na Polskę, a tym samym II Wojnę Światową.

Była to jak dotychczas największa wojna światowa w historii, trwająca od 1 września 1939 do 2 września 1945 (w Europie do 8 maja 1945). Teatr działań wojennych objął prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. W wojnie uczestniczyło ponad 1,5 miliarda ludzi, w tym ponad 100 milionów ludzi z bronią w ręku. Według różnych szacunków zginęło w niej co najmniej 60 milionów ludzi.

II Wojna Światowa spowodowała wiele ludzkich cierpień i przyniosła wiele zniszczeń. Było to zaplanowane ludobójstwo. Polska była krajem, w którym skala zniszczeń materialnych, w dziedzinie dóbr kultury oraz w strukturze społecznej była ogromna. Jej mieszkańcy poddani zostali licznym represjom takim, jak: egzekucje, przesiedlenia czy zabór mienia. Miały one miejsce zarówno ze strony nazistowskich Niemiec, jak i Związku Sowieckiego, który 17 września 1939 roku zaatakował Polskę od wschodu. Na terytorium Polski okupowanym przez Niemców działały niemieckie obozy koncentracyjne i zagłady - miejsca, w których na niespotykaną wcześniej skalę dokonywano masowej eksterminacji ludności pochodzenia żydowskiego, ale również Polaków oraz wielu innych narodów.

Polacy walczyli z wrogiem w obronie granic swojej Ojczyzny, ale też na wielu frontach wojny, m.in. na terytorium ZSRS, w Afryce, na licznych frontach europejskich. Podczas niemieckiej i sowieckiej okupacji Polacy budowali struktury Państwa Podziemnego oraz chwytali za broń, aby wyzwolić się od najeźdźców. W pamięci pokoleń, jako symbol polskiego dążenia do wolności, pozostanie Powstanie Warszawskie, które wybuchło 1 sierpnia 1944 roku.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej upamiętnia 80. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej i czci pamięć wszystkich poległych, zabitych i w innej formie represjonowanych obywateli Odrodzonej Polski w latach 1939-1945.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".