Monitor Polski

M.P.2014.1152

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 listopada 2014 r.
w sprawie upamiętnienia 75. rocznicy wysiedleń ludności cywilnej z Gdyni

Gdynia, miasto powstałe wokół jedynego morskiego portu II Rzeczypospolitej Polskiej i tak jak on wzniesione wysiłkiem całego społeczeństwa, jako jedno z pierwszych w czasie II wojny światowej doświadczyło zbrodniczej działalności Niemców. Po kapitulacji Helu i zlikwidowaniu przez Niemców ostatnich punktów zbrojnego oporu Polaków władze okupacyjne przystąpiły do planowej i metodycznej akcji usuwania z ważnych dla siebie terenów ludności, która stanowiła potencjalne zagrożenie i mogła dezorganizować plany kolejnych militarnych podbojów.

Gdynia, przeznaczona przez najwyższe władze III Rzeszy Niemieckiej na bazę Kriegsmarine oraz ośrodek badawczy torped, jako pierwsze miasto na terenie okupowanego kraju stała się celem niemieckiej polityki czystek etnicznych. Począwszy od października 1939 r., zmilitaryzowane oddziały Niemców wypędzały ludność narodowości polskiej z domów i wywoziły w nieznane. Ten bezprecedensowy gwałt na ludności cywilnej miasta był złamaniem postanowień konwencji haskiej z 1907 r. Szacuje się, że w wyniku tych działań ucierpiało ok. 80 tys. ludzi. Faktyczna liczba ofiar pozostaje jednak nieznana, a losy wielu z nich nie zostały jeszcze wyjaśnione.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd i cześć 80 tys. obywateli II Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkańców Gdyni, którzy padli ofiarą pierwszej w okupowanej Polsce niemieckiej akcji przymusowych wysiedleń, obliczonej na całkowite wyeliminowanie osób narodowości polskiej.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa wyrazy wdzięczności tym wszystkim, którzy - mimo że narażali, a nawet oddawali swoje życie - udzielali wysiedlanym gdynianom pomocy i schronienia, dając wielu z nich szansę na przetrwanie, a niekiedy ratując im życie.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża szacunek i uznanie dla ofiar, rodzin, środowisk i organizacji, które przez kilkadziesiąt lat wytrwale walczyły i ciągle walczą o prawo do prawdy o wysiedleniach dokonywanych przez okupanta niemieckiego na terenie miasta Gdyni, przypominają o ofiarach i starają się o ich godne upamiętnienie.