Monitor Polski

M.P.2017.1127

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 listopada 2017 r.
w sprawie upamiętnienia 650. rocznicy nadania przez króla Kazimierza Wielkiego przywileju dla Ormian w Polsce

Przez cały 2017 rok społeczność ormiańska w Polsce obchodzi jubileusz 650-lecia nadania przez króla Kazimierza Wielkiego przywileju zezwalającego na założenie biskupstwa ormiańskiego we Lwowie.

Ustanowienie Lwowa po wsze czasy siedzibą biskupstwa ormiańskiego zezwalało na pełnoprawne osiedlanie się Ormian, umożliwiało im pozostanie przy swojej wierze, praktykowanie jej zgodnie z tradycją i zwyczajami oraz uprawniało arcybiskupa Grzegorza do sprawowania jurysdykcji nad ludnością ormiańską zamieszkałą na terytorium całego Królestwa Polskiego. Nadanie tego przywileju stworzyło podwaliny pod integrację obu narodów w duchu współpracy i poszanowania wzajemnych praw, a następnie uzyskanie przez Ormian statusu pełnoprawnych obywateli Rzeczypospolitej.

Zarówno na przestrzeni wieków, jak i dzisiaj wzajemne relacje między Polakami i Ormianami mogą być wzorem do naśladowania dla innych państw i narodów.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podkreśla znaczącą rolę, jaką odegrali Ormianie w historii Polski, i składa szczególny hołd tym, którzy oddali życie za jej niepodległość, a także wyraża wdzięczność wszystkim, którzy dla niej żyli i pracowali jako wierni obywatele.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża przekonanie, że dalsze braterskie współistnienie Polaków i Ormian otworzy kolejne piękne karty wspólnej historii.