Monitor Polski

M.P.2019.730

| Akt nienormatywny
Wersja od: 2 sierpnia 2019 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 lipca 2019 r.
w sprawie upamiętnienia 30. rocznicy śmierci Kazimierza Sabbata

30 lat temu, 19 lipca 1989 roku, zmarł Kazimierz Sabbat, polityk emigracyjny, harcmistrz i działacz społeczny, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie w latach 1986-1989.
Kazimierz Sabbat w czasie II wojny światowej krótko służył w Marynarce Wojennej we Francji, następnie skierowano go do brygady gen. Stanisława Maczka, z którą dotarł do Wielkiej Brytanii. Jako wiceprzewodniczący harcerskiego Komitetu Naczelnego na czas Wojny i referent do spraw młodzieży przy Sztabie Generalnym Naczelnego Wodza w Londynie kierował pracą harcerską.

Po zakończeniu wojny pozostał na emigracji, angażując się w działalność licznych organizacji emigracyjnych. Współtworzył struktury umożliwiające kontynuację pracy harcerskiej poza Polską. Na okres Jego prezydentury przypada ożywienie kontaktów z działaczami opozycyjnymi w ojczyźnie. W latach 1967-1972 był prezesem Egzekutywy Zjednoczenia Narodowego, w latach 1972-1976 - członkiem Rady Narodowej. Od 1976 do 1986 roku pełnił funkcję Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie. Usiłował jednoczyć emigrację wokół wspólnych celów: niepodległości, odrzucenia Jałty, reprezentowania polskich interesów na Zachodzie i pomocy krajowi.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 30. rocznicę śmierci Kazimierza Sabbata przypomina i wyraża uznanie dla Jego wybitnych zasług dla ojczyzny.