Upamiętnienie 140. rocznicy urodzin Bolesława Biegasa.

Monitor Polski

M.P.2017.379

| Akt nienormatywny
Wersja od: 18 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 kwietnia 2017 r.
w sprawie upamiętnienia 140. rocznicy urodzin Bolesława Biegasa

29 marca 2017 r. minęła 140. rocznica urodzin Bolesława Biegasa (właściwie: Bolesława Biegalskiego) - jednego z najbardziej oryginalnych artystów polskich przełomu XIX i XX w., rzeźbiarza i malarza nurtu symbolistycznego, którego twórczość do dziś zadziwia wyjątkowym zróżnicowaniem i bogactwem tematyki.
Bolesław Biegas (1877-1954), należący do dziś do najbardziej cenionych artystów w Europie, w Polsce jest wciąż mało znany. Jego dorobek artystyczny, na który składają się rzeźby, obrazy, a także 16 dramatów oraz kilka rozpraw na temat sztuki, nad Wisłę ostatecznie nie dotarł, a zatem Biegas nie zaistniał w narodowej świadomości. Powodów tego jest kilka: osiedlenie się artysty na stałe w Paryżu w 1901 r., krytyka jego twórczości w ojczyźnie, śmierć w okresie komunizmu, który to system Biegas całkowicie odrzucił, decydując się powierzyć swoją artystyczną spuściznę polskiej emigracji we Francji.

Po 1989 r. twórczość Bolesława Biegasa nadal pozostała nieznana w Polsce, choć w świecie jego dzieła od pół wieku wracają na salony sztuki. Próbę czasu przetrwały bowiem nie tylko jego symboliczne rzeźby o walorach prekursorskich, odbiegające od modnego wówczas stylu secesyjnego, ale także intrygujące prace malarskie, zarówno niepowtarzalne kompozycje symboliczne, pełne ukrytych znaczeń, jak i portrety, w tym cykl malarskich portretów sferycznych. Jego prace można zobaczyć w wielu muzeach, m.in. w Muzeum Orsay w Paryżu, Muzeum Sztuk Pięknych w Lyonie, Muzeach Narodowych w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu oraz w coraz liczniejszych kolekcjach prywatnych, także polskich.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej czci pamięć Bolesława Biegasa i wyraża uznanie dla jego artystycznego dorobku.