Monitor Polski

M.P.2019.691

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 lipca 2019 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 lipca 2019 r.
w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy sukcesu polskiej delegacji podczas konferencji pokojowej zakończonej podpisaniem Traktatu Wersalskiego

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pragnie upamiętnić 100. rocznicę podpisania podczas uroczystej ceremonii traktatu pokojowego kończącego I wojnę światową. Dokument ten stwierdzał fakt odzyskania niepodległości przez państwo polskie. Nakreślono w nim zachodnie granice II Rzeczypospolitej i uznano dostęp Polski do morza.

W imieniu Narodu składamy hołd polskim delegatom na konferencję pokojową w Paryżu na czele z premierem Ignacym Paderewskim i prezesem Romanem Dmowskim. Ich podpisy złożone 28 czerwca 1919 roku pod Traktatem Wersalskim przypieczętowały powrót Rzeczypospolitej na mapy i ukoronowały wieloletnią pracę wykonywaną w celu odbudowania państwa.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża uznanie dla wysiłków Ignacego Paderewskiego, które doprowadziły do przyjęcia przez państwa sprzymierzone życzliwej postawy dla niepodległości Rzeczypospolitej.

Wysoka Izba przypomina wybitne zasługi, jakie oddał sprawie polskiej podczas negocjacji Prezes Komitetu Narodowego Polskiego Roman Dmowski, w tym słynną przemowę na posiedzeniu Rady Najwyższej, w której przedstawił ówczesne położenie Polski oraz żądania terytorialne poparte mapami i studiami.

Jako przedstawiciele Narodu wyrażamy również ogromną wdzięczność członkom Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu, polskiej służbie dyplomatycznej i wszystkim przodkom, którzy dopomogli w uznaniu niepodległości Rzeczypospolitej na kongresie pokojowym w Paryżu.