Monitor Polski

M.P.2020.370

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2019 r.
Artykuł  3.

Immunitety i przywileje

3.1 Sekretariat, wraz z nieruchomościami i składnikami majątkowymi, będzie posiadać przywileje i immunitety niezbędne do realizacji przypisanych mu funkcji i celów.

3.2 Stali pracownicy Sekretariatu będą posiadać przywileje i immunitety na terytorium Państwa Przyjmującego, niezbędne do realizacji przypisanych im funkcji w związku z działalnością Sekretariatu.

3.3 Między Sekretariatem a Państwem Przyjmującym zawarta zostanie Umowa z Państwem Przyjmującym dotycząca zdolności prawnej Sekretariatu, a także przywilejów i immunitetów oraz jego pracowników.