Monitor Polski

M.P.2020.370

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2019 r.
Artykuł  2.

Osobowość prawna

Sekretariat będzie posiadać osobowość prawną w Państwie Przyjmującym. Będzie mieć on ponadto zdolność prawną konieczną do realizacji przypisanych mu funkcji i celów, w tym zdolność do zawierania umów, nabywania i zbywania majątku ruchomego i nieruchomego, a także wszczynania postępowań prawnych i uczestnictwa w nich.