Monitor Polski

M.P.2020.370

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2019 r.
Artykuł  13.

Depozytariusz

Państwo Przyjmujące będzie Depozytariuszem niniejszej Umowy.