Art. 1. - 1 i) obecnie są wykorzystywane do regularnego międzynarodowego transportu kombinowanego (na przykład nadwozie wymienne, kontener, naczepa), - Umowa europejska o ważnych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących (AGTC). Genewa.1991.02.01.

Monitor Polski

M.P.2004.3.50

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 czerwca 2002 r.
Artykuł  1

Definicje

W rozumieniu niniejszej umowy:

a)
termin "transport kombinowany" oznacza przewóz ładunków w jednej i tej samej jednostce transportowej z wykorzystaniem więcej niż jednego rodzaju transportu;
b)
termin "sieć ważnych międzynarodowych linii transportu kombinowanego" odnosi się do wszystkich linii kolejowych, które uważane są za ważne dla międzynarodowego transportu kombinowanego, jeśli:
1
i)
obecnie są wykorzystywane do regularnego międzynarodowego transportu kombinowanego (na przykład nadwozie wymienne, kontener, naczepa),
ii)
są one wykorzystywane w charakterze ważnych wspomagających linii dowozowych dla międzynarodowego transportu kombinowanego;
iii)
oczekuje się, że staną się one w najbliższym czasie ważnymi liniami transportu kombinowanego (jak określono w punktach i) i ii));
c)
termin "obiekty towarzyszące" odnosi się do terminali transportu kombinowanego, przejść granicznych, stacji wymiany grup wagonów, stacji zmiany szerokości toru oraz przystani promowych/portów, mających ważne znaczenie dla międzynarodowego transportu kombinowanego.