§ 3. - Umarzanie i udzielanie ulg w spłacaniu należności przysługujących Bankowi Handlowemu w Warszawie S.A., Bankowi Polska Kasa Opieki S.A., Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" S.A. oraz bankom spółdzielczym.

Monitor Polski

M.P.1984.2.15

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 stycznia 1984 r.
§  3.
O umarzaniu i udzielaniu ulg w spłacie należności banków spółdzielczych decydują zarządy banków spółdzielczych, chyba że zgodnie ze statutem banku spółdzielczego podejmowanie decyzji w tym zakresie należy do właściwości innego organu.