Ulgi dla firmy "Zakłady Mikawit" - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie.

Monitor Polski

M.P.1939.162.395

Akt indywidualny
Wersja od: 18 lipca 1939 r.