Ulgi dla firmy Jasielska Spółka Autobusowa, spółka z ogr. odp. w Jaśle.

Monitor Polski

M.P.1939.127.299

Akt indywidualny
Wersja od: 5 czerwca 1939 r.