Monitor Polski

M.P.1966.18.100

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 kwietnia 1966 r.
§  6. Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych określi specjalne dodatki do cen robót montażowych za utrudnienie z tytułu wykonywania robót, o których mowa w niniejszej uchwale, jako ewentualne uzupełnienie dodatków przewidzianych w instrukcji o kosztorysowaniu robót budowlano-montażowych.