Monitor Polski

M.P.1966.18.100

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 kwietnia 1966 r.
§  2.
1. Banki finansujące inwestycje zapewnią inwestycjom wymienionym w § 1 ust. 1 pierwszeństwo:
1) w przyjmowaniu ich do finansowania,
2) w udzielaniu na ten cel kredytu bankowego.
2. Banki są uprawnione do przyjmowania planów rzeczowo-finansowych dla inwestycji wymienionych w § 1 ponad rozmiary określone w narodowym planie gospodarczym dla inwestycji przedsiębiorstw, jeżeli to przekroczenie wynika z podjęcia przez przedsiębiorstwa ponadplanowego montażu maszyn i urządzeń otrzymanych w ciągu roku z produkcji krajowej, importu lub przemieszczonych z innych zakładów. W braku dostatecznych środków u inwestorów banki mogą przyznać kredyt bankowy w trybie obowiązujących przepisów.