§ 1. - Ułatwienie i usprawnienie realizacji robót związanych z montażem maszyn i urządzeń w czynnych obiektach.

Monitor Polski

M.P.1966.18.100

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 kwietnia 1966 r.
§  1.
1.
Przedsiębiorstwa uspołecznione, zaliczone do działu "Przemysł" i "Budownictwo" (według klasyfikacji gospodarki narodowej Głównego Urzędu Statystycznego), powinny w pierwszej kolejności podejmować w ramach kategorii inwestycji przedsiębiorstw, finansowanych z ich środków własnych lub kredytów bankowych - inwestycje polegające na zakupie oraz montażu maszyn i urządzeń w czynnych obiektach produkcyjnych, jeśli te inwestycje są związane z:
1)
poprawą technologii i wyników techniczno-ekonomicznych produkcji,
2)
modernizacją zakładu i wdrażaniem postępu technicznego do produkcji,
3)
odnowieniem przestarzałego parku maszynowego w drodze wymiany maszyn na nowocześniejsze (w tym również przemieszczane z innych zakładów).
2.
Roboty budowlano-montażowe w zakresie inwestycji przedsiębiorstw, o których mowa w ust. 1, powinny być realizowane przede wszystkim systemem gospodarczym (własne brygady robocze, grupy remontowe, samodzielne oddziały wykonawstwa inwestycyjnego lub w drodze montażu przez dostawców maszyn i urządzeń), a w razie niemożliwości zrealizowania w tej drodze - przez specjalizowane przedsiębiorstwa montażowe i remontowe danego resortu. Dopiero w braku tych możliwości roboty montażowe mogą być zlecone przedsiębiorstwom budowlano-montażowym spoza resortu. W tych wypadkach jednostki nadrzędne przedsiębiorstw budowlano-montażowych resortu budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych oraz innych resortów powinny zapewnić wykonanie tych robót przez właściwe nadzorowane przedsiębiorstwa wykonawcze.
3.
Montaż maszyn i urządzeń powinien być przeprowadzany zgodnie z opisem lub instrukcją fabryczną, załączoną do dostarczanych maszyn i urządzeń. Jeżeli opis lub instrukcja fabryczna są niewystarczające do prawidłowego przeprowadzenia robót montażowych, wówczas wykonanie tych robót powinno być oparte na jednostadiowej uproszczonej dokumentacji techniczno-roboczej.