Art. 2. - Ukraina-Polska. Umowa dotycząca realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w latach 2019-2021. Kijów.2020.04.08.

Monitor Polski

M.P.2020.767

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 kwietnia 2020 r.
Artykuł  2

Strefa buforowa, o której mowa w artykule 1, stanowi obszar o powierzchni 38 450 km2, który został określony w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.