Art. 1. - Ukraina-Polska. Umowa dotycząca realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w latach 2019-2021. Kijów.2020.04.08.

Monitor Polski

M.P.2020.767

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 kwietnia 2020 r.
Artykuł  1
1. 
Na terytorium Ukrainy określa się strefę buforową, na której obszarze będzie realizowany w latach 2019-2021, we współpracy Państw Umawiających się Stron, program zwalczania wścieklizny, zwany dalej "Programem".
2. 
Program ma na celu ograniczenie występowania wirusa wścieklizny na terytorium Ukrainy oraz ochronę terytorium Unii Europejskiej przed przeniesieniem tego wirusa.
3. 
Program będzie realizowany w trakcie dwóch kampanii szczepień rocznie przeprowadzonych każdej wiosny i jesieni w strefie buforowej, o której mowa w ustępie 1, zwanych dalej "akcjami szczepień", a także przez kontrolę efektywności tych szczepień oraz monitorowanie występowania choroby na obszarze strefy buforowej.