Ukraina-Polska. Porozumienie o wprowadzeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wspólnej kontroli granicznej w kolejowym przejściu granicznym Krościenko-Chyrów.

Monitor Polski

M.P.2008.83.735

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 lutego 2008 r.

POROZUMIENIE
z dnia 5 lutego 2008 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wprowadzeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wspólnej kontroli granicznej w kolejowym przejściu granicznym Krościenko-Chyrów

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

DPT. I 2265-4-2005/SW/147

Ambasada Ukrainy

w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Ukrainy w Warszawie i ma zaszczyt:

1)
potwierdzić odbiór not nr 6137/22-013-1283 z dnia 5 czerwca 2006 r. i nr 6137/22-013-1446 z dnia 28 lipca 2006 r. informujących o gotowości Strony ukraińskiej do wprowadzenia wspólnej kontroli w kolejowym przejściu granicznym Krościenko-Chyrów;
2)
zaproponować, na podstawie artykułu 2 ustęp 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową, podpisanej w Kijowie dnia 25 czerwca 2001 r., zawarcie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wprowadzeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wspólnej kontroli granicznej w kolejowym przejściu granicznym Krościenko-Chyrów.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody na powyższe przez Gabinet Ministrów Ukrainy niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wprowadzeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wspólnej kontroli granicznej w kolejowym przejściu granicznym Krościenko-Chyrów, które wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia otrzymania noty stanowiącej pozytywną odpowiedź.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Ukrainy wyrazy wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 24 maja 2007 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Ukrainy

Nr 640/20-010-179

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej

na Ukrainie

Kijów

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie i ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie noty Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej nr DPT.I 2265-4-2005/SW/147 z dnia 24 maja 2007 r. o następującej treści:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Ukrainy w Warszawie i ma zaszczyt:

1)
potwierdzić odbiór not nr 6137/22-013-1283 z dnia 5 czerwca 2006 r. i nr 6137/22-013-1446 z dnia 28 lipca 2006 r. informujących o gotowości Strony ukraińskiej do wprowadzenia wspólnej kontroli w kolejowym przejściu granicznym Krościenko-Chyrów;
2)
zaproponować, na podstawie artykułu 2 ustęp 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową, podpisanej w Kijowie dnia 25 czerwca 2001 r., zawarcie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wprowadzeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wspólnej kontroli granicznej w kolejowym przejściu granicznym Krościenko-Chyrów.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody na powyższe przez Gabinet Ministrów Ukrainy niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wprowadzeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wspólnej kontroli granicznej w kolejowym przejściu granicznym Krościenko-Chyrów, które wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia otrzymania noty stanowiącej pozytywną odpowiedź.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Ukrainy wyrazy wysokiego poważania.".

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy w imieniu Gabinetu Ministrów Ukrainy ma zaszczyt potwierdzić, że nota Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej nr DPT.I-2265-4-2005/SW/147 z dnia 24 maja 2007 r. oraz niniejsza odpowiedź na nią będą stanowić Porozumienie między Gabinetem Ministrów Ukrainy a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o wprowadzeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wspólnej kontroli granicznej w kolejowym przejściu granicznym Krościenko-Chyrów, które wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia otrzymania niniejszej noty.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie wyrazy swojego wysokiego poważania.

Kijów, dnia 14 stycznia 2008 r.