Ujawnianie cen przedmiotów powszedniego użytku, sporządzanie, posiadanie w obrocie hurtowym i półhurtowym faktur oraz przedstawianie faktur na żądanie władz.

Monitor Polski

M.P.1938.196.

Akt nienormatywny
Wersja od: 29 sierpnia 1938 r.