Udzielenie Wileńskiemu Bankowi Ziemskiemu, Spółce Akcyjnej, mającemu siedzibę w Wilnie, zezwolenia na dokonanie konwersji zaległości od pożyczek długoterminowych - w listach zastawnych.

Monitor Polski

M.P.1935.32.50

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 lutego 1935 r.