Udzielenie Poznańskiemu Ziemstwu Kredytowemu w Poznaniu zezwolenia na dokonanie konwersji zaległości w listach zastawnych.

Monitor Polski

M.P.1935.11.15

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 stycznia 1935 r.