§ 2. - Udzielanie urzędom celnym uprawnień do skupu zagranicznych pieniędzy i czeków podróżniczych.

Monitor Polski

M.P.1970.27.224

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 sierpnia 1970 r.
§  2.
1.
Urzędy celne dokonują czynności skupu w miejscach i w czasie odprawy celnej i dewizowej na przejściach granicznych, na których nie prowadzą skupu powołane do tego celu inne jednostki.
2.
Urzędy celne dokonują skupu w ramach posiadanych własnych środków pieniężnych, z tym że w razie potrzeby na żądanie urzędu celnego właściwy miejscowo oddział Narodowego Banku Polskiego udzieli urzędowi celnemu zaliczki w złotych, w wysokości niezbędnej na potrzeby skupu.
3.
Urzędy nie prowadzą odrębnych kas walutowych.