§ 4. - Udzielanie rolnikom kredytów na zakup i remonty ciągników oraz maszyn i narzędzi rolniczych. - M.P.1967.40.192 - OpenLEX

§ 4. - Udzielanie rolnikom kredytów na zakup i remonty ciągników oraz maszyn i narzędzi rolniczych.

Monitor Polski

M.P.1967.40.192

Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 1967 r.
§  4.
Szczegółowy tryb udzielania kredytów określony niniejszym zarządzeniem ustalą Prezes Narodowego Banku Polskiego i Prezes Zarządu Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych.