§ 2. - Udzielanie rolnikom kredytów na zakup i remonty ciągników oraz maszyn i narzędzi rolniczych. - M.P.1967.40.192 - OpenLEX

§ 2. - Udzielanie rolnikom kredytów na zakup i remonty ciągników oraz maszyn i narzędzi rolniczych.

Monitor Polski

M.P.1967.40.192

Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 1967 r.
§  2.
1.
Sprzedaży ciągników rolnikom na zasadach kredytu spłacanego zbożem dokonują powiatowe związki gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska" na warunkach określonych w uchwale wymienionej w § 1 (§ 3 uchwały).
2.
Powiatowe związki gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska" mogą korzystać w Narodowym Banku Polskim z nie oprocentowanego kredytu na ogólnie obowiązujących zasadach - na spłatę zobowiązań wobec jednostek gospodarki uspołecznionej za ciągniki sprzedawane rolnikom.