§ 1. - Udzielanie rolnikom kredytów na zakup i remonty ciągników oraz maszyn i narzędzi rolniczych. - M.P.1967.40.192 - OpenLEX

§ 1. - Udzielanie rolnikom kredytów na zakup i remonty ciągników oraz maszyn i narzędzi rolniczych.

Monitor Polski

M.P.1967.40.192

Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 1967 r.
§  1.
Zarządzenie dotyczy ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych wycofanych z eksploatacji w jednostkach gospodarki uspołecznionej, określonych uchwałą nr 78 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1967 r. w sprawie sprzedaży ciągników indywidualnym rolnikom, oraz sprzedawanych na podstawie wytycznych Ministra Rolnictwa.