Rozdział 8 - Kredyty dla instytucji i organizacji prowadzących działalność gospodarczą związaną z rolnictwem. - Udzielanie pomocy kredytowej Państwa na rozwój produkcji rolnej i rzemiosła wiejskiego.

Monitor Polski

M.P.1957.48.298

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 czerwca 1957 r.

VIII.

Kredyty dla instytucji i organizacji prowadzących działalność gospodarczą związaną z rolnictwem.

§  32.
Z kredytów mogą korzystać niepaństwowe instytucje i organizacje, jak np. zakłady wychowawcze, domy rencistów itp., na rozwój produkcji rolnej.
§  33.
Przepisy §§ 16 i 17 stosuje się przy udzielaniu pomocy kredytowej dla instytucji i organizacji.