§ 6. - Udzielanie kredytów gotówkowych zabezpieczonych zastawem w walutach wymienialnych.

Monitor Polski

M.P.1976.41.183

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1978 r.
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.